Image

     

    

    POŠTOVANI POSETIOCI DOBRODOŠLI
    na prezentaciju Trgovačkog Akcionarskog Društva Jugoelektro koje već 

    sedam decenija uspešno posluje na domaćem tržištu zastupajući strane firme

    i uvozeći mašinsku i elektro opremu.

XII REDOVNA SKUPSTINA AKCIONARA