Image

     

    

    POŠTOVANI POSETIOCI DOBRODOŠLI
    na prezentaciju Trgovačkog Akcionarskog Društva Jugoelektro koje već 

    sedam decenija uspešno posluje na domaćem tržištu zastupajući strane firme

    i uvozeći mašinsku i elektro opremu.

 

   OBAVEŠTENJE: 


11.7.2017

POZIV ZA XI REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA JUGOELEKTRO TAD


8.11.2016

ODLUKE I ZAPISNIK SA 10. REDOVNE PONOVLJENE SKUPŠTINE AKCIONARA26.10.2016

10 PONOVLJENA REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA