Jugoelektro posluje u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 o cemu poseduje sertifikate renomirane sertifikacione kuce YUQS
Jugoelektro je ponosan dobitnik zlatne evropske nagrade za kvalitet u Parizu 2006. godine.