O NAMA     Jugoelektro T.A.D. je osnovan 1946. godine, kao preduzeće za uvoz i izvoz elektrotehničkih materijala, sa sedištem u Beogradu u Knez Mihajlovoj ulici broj 33. Registrovan je za uvoz, izvoz, reeksport i zastupanje inostranih firmi kao i za obavljanje poslova u okviru unutrašnje trgovine. Važi za jedno od prestižnih spoljno-trgovinskih preduzeća u Srbiji.

       Tokom više od šezdeset godina postojanja, Jugoelektro je sarađivao i sarađuje sa velikim multinacionalnim kompanijama poput kompanija Alstom iz Francuske, Bop&Rojter, Simens, Manesman i Fag iz Nemacke, CCI iz vajcarske, Rafako iz Poljske, Virpul iz Italije, kao i sa kompanijama iz skoro svih evropskih zemalja, SAD-a, i pojedinih azijskih zemalja. Jugoelektro je bio i zastupnik 43 kompanije iz različitih evropskih zemalja, od kojih je najznačajnija bila Filips iz Holandije.
       Od domaćih kompanija, Jugoelektro je sarađivao sa Elektroprivredom Srbije, Elektroistokom iz Beograda, Beogradskim vodovodom i kanalizacijom, Saveznom kontrolom leta, Saveznom upravom carina, Narodnom bankom Jugoslavije, Beogradskom bankom, Ministarstvom unutrašnjih poslova, EI Ni, Fabrikom kablova u Zaječaru, Elektroporcelanom iz Aranđelovca.