USLUGE        Jugoelektro T.A.D.  vrši sledeće usluge:
-zastupanje i posredovanje
-uvoz i izvoz roba i usluga
-plaćanja u zemlji i inostranstvu
-dobijanje izvoznih i uvoznih dozvola
-sastavljanje međunarodnih ugovora
     
    
Dugogodišnji zadovoljni korisnici naših usluga su i:
-TENT A
-TENT B
-TE Kolubara
-TE Kostolac
-TE Morava
-HE Bajina Bašta
-HE Đerdap
-Panonske elektrane
-Beogradske elektrane
-Petrohemija Pančevo
-Azotara Pančevo