22.08.2019

ZAPISNIK VANREDNE SKUPSTINE TAD

ODLUKA O PRINUDNOM OTKUPU

BITAN DOGADJAJ SA VANREDNE SKUPSTINE


16.07.2019

VANREDOVNA SEDNICA 2019REDOVNA SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARA 2019ZAPISNIK SA XII REDOVNE SKUPŠTINE

POZIV I PRILOG za XII REDOVNU SKUPŠTINUIzvestaj o bitnom dogadjaju sa XII ponovljene redovne skupstine akcionara


XII REDOVNA SKUPSTINA AKCIONARAIzvestaj o bitnom dogadjaju


ZAPISNIK SA 11. PONOVLJENE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
11.09.2017ODLUKE SA 11. PONOVLJENE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
04.09.2017


IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU SA 11. REDOVNE SKUPŠTINE
18.08.2017


11.7.2017

POZIV ZA XI REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA JUGOELEKTRO TAD8.11.2016

ODLUKE I ZAPISNIK SA 10. REDOVNE PONOVLJENE SKUPŠTINE AKCIONARA26.10.2016
10_REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA
16.08.2016

10 PONOVLJENA REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

ZAPISNIK I ODLUKE SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA ODRŽANE 12.08.2016.05.08.2016

POZIV ZA PONOVLJENU VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA ZAKAZANU ZA 12.08.2016.11.07.2016

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA ZAKAZANU ZA 03.08.2016.


13.11.2015

IZVEŠTAJ SA 9. PONOVLJENE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 6.11.2015


IZVEŠTAJ SA 9. REDOVNE PONOVLJENE SKUPŠTINE AKCIONARA

ZAPISNIK SA 9. REDOVNE PONOVLJENE SKUPŠTINE AKCIONARA

ODLUKE SA 9. REDOVNE PONOVLJENE SKUPŠTINE AKCIONARA


26.10.2015

IZVEŠTAJ SA 9. REDOVNE SEDNICE


POZIV ZA 9. PONOVLJENU REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

ZA PISNIK SA 9. REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

28.9.2015
POZIV ZA 9. REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA SAZVANU PO ODLUCI SUDA

Baza obaveštenja se ažurira prema potrebi.